ŚWIĘTE PRZYMIERZE
Przykazania nie są zbiorem różnych ograniczeń,
lecz wyrazem wyzwolenia człowieka,
dokonanego przez Boga

Ojciec Święty Benedykt XVI napisał w jednym ze swoich orędzi w 2012 r.: „Kiedy człowiek ignoruje przykazania, to nie tylko oddala się od Boga i odrzuca przymierze z Nim, ale również oddala się od (…) trwałego szczęścia. Człowiek (…) obojętny względem Boga, dumny ze swojej absolutnej autonomii, w końcu zaczyna kroczyć śladami egoizmu, władzy i dominacji, psując relacje (…) i krocząc ścieżkami (…) śmierci. Smutne doświadczenie historii, zwłaszcza ostatniego wieku, pozostaje przestrogą dla całej ludzkości”.

ŚWIĘTE PRZYMIERZE
VIII Przykazanie Boże-Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Przykazania nie są zbiorem różnych ograniczeń,
lecz wyrazem wyzwolenia człowieka,
dokonanego przez Boga

Prasa, radio, telewizja coraz częściej informują nas o pomówieniach, zniesławieniach, oszczerstwach, które dotyczą znanych ludzi: polityków, artystów, sportowców. Z kłamstwem spotykamy się właściwie w każdej dziedzinie naszego życia – zarówno publicznego, jak i prywatnego. Czasem zastanawiamy się już, czy w ogóle komukolwiek możemy ufać. Wersje wydarzeń, przedstawiane przez różnych ludzi, są tak rozbieżne, że do rozwikłania afer tworzone są specjalne komisje śledcze.
KONSTYTUCJA
Przykazania nie są zbiorem różnych ograniczeń,
lecz wyrazem wyzwolenia człowieka,
dokonanego przez Boga

Ojciec Święty Benedykt XVI napisał w jednym ze swoich orędzi w 2012 r.: „Kiedy człowiek ignoruje przykazania, to nie tylko oddala się od Boga i odrzuca przymierze z Nim, ale również oddala się od (…) trwałego szczęścia. Człowiek (…) obojętny względem Boga, dumny ze swojej absolutnej autonomii, w końcu zaczyna kroczyć śladami egoizmu, władzy i dominacji, psując relacje (…) i krocząc ścieżkami (…) śmierci. Smutne doświadczenie historii, zwłaszcza ostatniego wieku, pozostaje przestrogą dla całej ludzkości”.
VIII Przykazanie Boże-Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
1. Prasa, radio, telewizja coraz częściej informują nas o pomówieniach, zniesławieniach, oszczerstwach, które dotyczą znanych ludzi: polityków, artystów, sportowców. Z kłamstwem spotykamy się właściwie w każdej dziedzinie naszego życia – zarówno publicznego, jak i prywatnego. Czasem zastanawiamy się już, czy w ogóle komukolwiek możemy ufać. Wersje wydarzeń, przedstawiane przez różnych ludzi, są tak rozbieżne, że do rozwikłania afer tworzone są specjalne komisje śledcze.

KONSTYTUCJA RP

Preambuła !
„Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla Dobra Rodziny Ludzkiej

Rzeczpospolita Polska jest Dobrem Wspólnym, dlatego Ojczyzna Nasza nie jest Niczyją Własnością!
Suweren
Przysięganie na Biblię jest Świętym Przymierzem, kto go łamie okrywa się hańbą, traci honor oraz Mandat Zaufania Społecznego. Konstytucja Regionu RP Matki Ziemi obowiązuje każdego obywatela!
Suweren
Trzeba ten Świat Kochać! Ludzie muszą stać się patriotami Świata; że ludzkość aby przetrwać, winna zaprzyjaźnić się ze światem nie tylko po to, by go lepiej zgłębić.
R. Kapuściński
Musi mu sprzyjać, chronić go, pielęgnować, szanować. Powinna radykalnie przebudować myślenie o świecie jak o studni, z której można nieograniczenie czerpać, lub o twierdzy, którą musi nieustannie oblegać. Jak o nieprzyjacielu, z którym zmuszona jest walczyć. Jak o worku treningowym, który wytrzyma niezliczone ciosy.
R. Kapuściński
Wymóg przyjaźni ze światem dotyczy każdego mieszkańca Ziemi z osobna, wszystkich krajów bez względu na ustrój społeczny i stopień zaawansowania cywilizacyjnego.
R. Kapuściński
Życie międzynarodowe powinno być najpierw oparte na prawdzie, będącej przeciwieństwem zakłamania i obłudy, czyli prawdzie w znaczeniu moralnym.
Ks.prof.W.Piwowarski
Rzetelna informacja przyczynia się do porozumienia, zaangażowania, dialogu i kooperacji dla Dobra Rodziny Ludzkiej.
Ks.prof.W.Piwowarski
Tylko bowiem prawda na tle zmieniających się warunków społeczno-politycznych może być źródłem rozwoju i solidarności.
Ks.prof.W.Piwowarski
Kto sam sobie uzurpuje prawo własności Naszej Wspólnej Ojczyzny! Tak samo okrywa się hańbą, traci honor oraz Mandat Zaufania Społecznego.
Suweren
Kto świadomie nie przestrzega Zapisów Konstytucyjnych, przechodzi automatycznie jako Persona Non Grata w Stan Spoczynku!
Suweren
Jan Paweł II w maju 2001 roku wypowiedział w Syrii następujące słowa:

Lepsze wzajemne poznanie będzie prowadzić w praktyce do nowego sposobu przedstawiania obu naszych religii ( Islamu i Chrześcijaństwa ), nie w przeciwstawianiu sobie, jak to było i zbyt często działo się w przeszłości, lecz we współpracy dla Dobra Rodziny Ludzkiej
Tak nam dopomóż Bóg! Amen.
Suweren