Armia Zjednoczonych Rebeliantów
Aniołów Demokracji
AZRAD

Kim jesteśmy?

Jesteśmy obywatelską inicjatywą „Aniołów Irokeza Oświecenia”, która ogłasza mobilizację do armii AZRAD – Jasnej Strony Mocy.

Co chcemy zrobić?

Chcemy oddolnie, pokojowo i demokratycznie, zbudować najsilniejszą armię świata, liczącą przynajmniej 3 Miliony Agentów AZRAD.

Co jest naszym celem?

Naszym celem jest Aktywna Obrona Oddolnej Demokracji Bezpośredniej w naszych Gminnych Samorządach, przed Kosmiczną Inwazją Imperatora K2JKW Ciemnej Strony Mocy.

Jak możesz nam pomóc i zostać Aktywnym Agentem AZRAD?

Możesz w swojej Samorządowej Gminie, gdzie żyjesz jako wolny obywatel, założyć Lokalną Zagrodę Technologiczną , by bronić w niej Oddolnej Demokracji Bezpośredniej.

Kto jest twoim wrogiem?

Twoim wrogiem jest Imperator K2JKW Ciemnej Strony Mocy, który ma zakaz wjazdu do Twojej Lokalnej Zagrody Technologicznej – Małej Demokratycznej Ojczyzny.
Postaw na twoich droga dojazdowych „Znak Zakazu Wjazdu dla Imperatora K2JKW”.

Dlaczego warto ci pomóc?

Twoją osobistą broń obronną, stanowi mundur Agenta AZRAD, wyposażony w aktywną tarczę Jasnej Strony Mocy, która skutecznie cię ochroni przed Kosmiczną Inwazją Imperatora K2JKW Ciemnej Strony Mocy.

Wzmacniajmy mądrość oświeconego Społeczeństwa Samorządowego!

Z pozornej bezsilności, dzięki Sieci Społecznościowej, pokażmy Kosmicznej Inwazji Imperatora K2JKW Ciemnej Strony Mocy, że potrafimy się skutecznie bronić, dlatego też, niech każdy ochotnik Agent AZRAD, poprzez swoją aktywację, zrzuci się i wzmocni Jasną Stronę Mocy.
Liczy się każdy Pozytywny Kwant Ludzkiej Energii Jedności w Różnorodności

Dołącz do Nas! Pobierz mundur

Agenta AZRAD

oraz

Wystąp na planie Kosmicznej Odyseji

“Star Wars King of Poland”!

Nadruk

Przód

Nadruk

Tył

Nasz Wspólny Cel

To Ukonstytuowanie

Oddolnej Demokracji Bezpośredniej

W 700 Gminach Regionu RP Matki Polki, Społeczeństwo Obywatelskie
wybrało swoich
Lokalnych Włodarzy w 2018 roku – w Pierwszej Turze Wyborów
To jest 700
Żywych Źródeł Oddolnej Demokracji Bezpośredniej
Kiedy
zaufamy Wrodzonemu Instynktowi Mądrości Zdrowego Rozumu Ludu
To w Jedną Dekadę
Będziemy w stanie raz na zawsze pożegnać Partyjne Władze Centralne
Oczywiście Pokojowo i Demokratycznie!

XXI TEZ

SAMORZĄDOWYCH

1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie praw lokalnych,
2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom,
3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową,
4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności,
5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw,

6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli,
7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne,
8. Decentralizacja służby zdrowia,
9. Skuteczna ochrona środowiska, walka ze smogiem. Zwiększenie udziału gmin we wpływach z opłat z tytułu użytkowania środowiska naturalnego,
10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej,
11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego,
12. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej,
13. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy,
14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych,
15. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego będącego dziś w dyspozycji agencji państwowych,
16. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych,
17. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad
legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego,
18. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami,
19. Odpolitycznienie mediów publicznych,
20. Policja municypalna,
21. Przywrócenie służby cywilnej.

Sprawdź Więcej