System SMS007, to Twój osobisty Agent Kolejkowy
60 sekund to czas rejestracji wizyty lekarskiej

Otrzymasz termin swojej wizyty na sms
Szybko, sprawnie i bez stania w kolejkach

JEDNYM Z PIERWSZYCH zrealizowanych projektów, dotyczy kolejek w służby zdrowia. Już od teraz, można w przychodniach lekarskich, rejestrować aktualny termin wizyty, za pomocą wysłania zwykłej wiadomości sms, pod podany numer telefonu, który jest odpowiedzialny za rezerwację kolejki w danej przychodni lekarskiej.
D r o d z y   M ł o d z i   P r z y j a c i e l e,
WYSTARCZY SMS, bez logowania, telefonowania

Cała procedura rezerwacji terminu aktualnej wizyty, trwa około 60 sekund. Po wysłaniu wiadomości sms na podany przez przychodnię lekarską numer telefonu, otrzymujesz automatycznie propozycję jednego terminu, a jeśli ten termin nie odpowiada, to system proponuje jeszcze drugi. Po zaakceptowaniu jednego z nich, otrzymujesz zwrotnie termin swojej wizyty, na który się udajesz.

JESTEŚMY WSZYSCY JEDNĄ GLOBALNĄ RODZINĄ

Oczywiście, nadal możesz mieć z przychodnią lekarską, zarówno łączność telefoniczną, jak i mailową. Tylko, że tutaj te stare procedury trwają dłużej, i są jak zresztą z życia wiemy, bardzo czasochłonne i zżerają emocje.

System SMS007, potrafi obsługiwać wszystkie kolejki świata, wystarczy tylko spowodować, ażeby w miejscach gdzie takie kolejki są, zainstalowano aplikację systemu SMS007.

Wtedy na podany numer telefonu, będziesz mógł drogą sms, w tych instytucjach, dokonywać rejestracji swojego aktualnego terminu wizyty. W ten sposób będziesz planował terminy wizyt w różnych instytucjach, oszczędzając mnóstwo swojego cennego czasu.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z PROJEKTU